ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (7041)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της  της εφαρμογής  των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για  την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας βιοδραστικών ουσιών με έμφαση στα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ενδο/ή και διαδερμικής μεταφοράς.

 

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις της μοριακής προσέγγισης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων μεταφοράς-απελευθέρωσης βιοδραστικών ουσιών στα καλλυντικά  και τα προϊόντα δερματικής εφαρμογής.

  • Ορισμός νανοϋλικών. Νανομετρολογία. Νανοκολλοειδή συστήματα διασποράς. Νανογαλακτώματα. Νανοκολλοειδή.
  • Λιποσώματα (Παρασκευή, Φόρτωση συστατικών με δερμοκοσμητικές ιδιότητες-Αύξηση σταθερότητας ουσιών)
  • Κινητική των συστημάτων μεταφοράς και παράδοσης των εγκλεισμένων δραστικών κοσμητικών ουσιών.
  • Νανοσυστήματα και δια/ενδοδερμική απορρόφηση.
  • Υγρή κρυσταλλική κατάσταση της λιποσωμιακής μεμβράνης. Υγροί κρύσταλλοι. Δενδριμερή. Γαλακτωματοποιητές υγρών κρυστάλλων.
  • Στερεά νανοσωματίδια λιπιδικής σύστασης (SL
Περισσότερα  

Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΝΑΝΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΝΑΝΟΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΤΕΡΕΑ ΛΙΠΙΔΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (SLN) ΚΑΙ  ΛΙΠΙΔΙΚΟΙ ΝΑΝΟΦΟΡΕΙΣ (LNC)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

AΜΙΓΩΣ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (NPS) ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ (METAL BASED NPS)

Ημερολόγιο