Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΕΕ 1.6)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Περιεχόμενο του μαθήματος

Δύο σημαντικές πλευρές της Οργάνωσης και Διοίκησης των επιχειρήσεων είναι η διοίκηση των ανθρώπων και ο τρόπος, που οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας μέσα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις σαν μηχανικοί, εργάτες, υπάλληλοι, φοιτητές ή στελέχη επιχειρήσεων. Στον ελεύθερο χρόνο μας αγοράζουμε προϊόντα και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις. Οι μουσικές παραγωγές, ο κινηματογράφος και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι προϊόντα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το management σαν αντικείμενο συστηματικής μελέτης ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι θεωρίες και τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, επιτρέπουν στους managers να δημιουργούν ένα διοικητικό επιχείρημα, δηλαδή ένα επιχείρημα σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε. Οι ιδέες του management επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις αντιλήψεις των ανθρώπων στη δουλειά, αλλά και έξω από αυτήν. Οι ιδέες του management διαχέονται στην κοινωνία και

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις