ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΜΑΣ

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της αξιοπιστίας των υπολογιστικών συστημάτων. Περιλαμβάνει τις παρακάτω έξι (6) θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στην αξιοπιστία συστημάτων
 • Σφάλματα και δοκιμή
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 • Σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων για δοκιμαστικότητα
 • Προσομοίωση λογικής και σφαλμάτων
 • Παραγωγή δοκιμής
 • Ενσωματωμένος αυτο-έλεγχος

Ενότητες

 • Βασικές έννοιες αξιοπιστίας
 • Απαιτήσεις αξιοπιστίας
 • Ανάλυση αξιοπιστίας
 • Αξιοπιστία σειριακών και παράλληλων συστημάτων
 • Εισαγωγή πλεονασμού
 • Τεχνικές αξιολόγησης της αξιοπιστίας
 • Ελαττώματα, σφάλματα και λάθη
 • Το πρόβλημα και η διαδικασία της δοκιμής
 • Δοκιμή και διάγνωση
 • Κατηγορίες δοκιμής
 • Εκτίμηση ελέγχου
 • Δοκιμή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 • Παραγωγή δοκιμής
 • Μοντέλα σφαλμάτων
 • Σφάλματα μόνιμης τιμής
 • Σφάλματα σε τρανζίστορ
 • Σφάλματα γεφύρωσης
 • Σφάλματα καθυστέρησης
 • Εντοπισμός και διάγνωση σφαλμάτων
 • Έλεγχος κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής
 • Μη ελέγξιμα σφάλματα
 • Δοκιμαστικότητα κυκλωμάτων
 • Τεχνική ανάλυσης δοκιμαστικότητας SCOAP
 • Τεχνική ανάλυσης δοκιμαστικότητας στηριζόμενη σε πιθανότητες
 • Τεχνική ανάλυσης δοκιμαστικότητας στηριζόμενη στην προσομοίωση
 • Δομημένες και αδόμητες τεχνικές σχεδίασης για δοκιμαστικότητα
 • Σειριακή προσωμοίωση σφαλμάτων
 • Παράλληλη προσωμοίωση σφαλμάτων
 • Επαγωγική προσωμοίωση σφαλμάτων
 • Ταυτόχρονη προσωμοίωση σφαλμάτων
 • Εναλλακτικές τεχνικές στην εξομοίωση σφαλμάτων
 • Αυτόματη παραγωγή προτύπων δοκιμής
 • Βοolean διαφορά
 • Ντετερμινιστές τεχνικές αυτόματης παραγωγής προτύπων δοκιμής
 • Έλεγχος κυκλωμάτων συνδυαστικής λογικής
 • Έλεγχος ακολουθιακών κυκλωμάτων

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις