ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (60052)

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ

Περιγραφή

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η σχεδίαση συστημάτων ηλεκτρονικών ισχύος για περιβάλλον εφαρμογών (Smart Grid) Ευφυούς Πλέγματος. Το μάθημα Σχεδίαση Συστημάτων Ευφυούς Πλέγματος - Ηλεκτρονικά Ισχύος θα χωρίζεται θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και η βαθμολόγηση προκύπτει από θεωρία το 60% και από το εργαστήριο το 40%.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις