Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί - PLC (8002)

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ-ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΣΟΡΤ

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την περιγραφή, την αναγνώριση και την αξιολόγηση πραγματικών βιομηχανικών αυτοματισμών, τη ρύθμιση των παραμέτρων βιομηχανικού ελεγκτή τριών όρων (PID) με χρήση εξειδικευμένων μεθόδων (ZeiglerNichols, CohenCoon κλπ.), το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων βιομηχανικών αυτοματισμών με βάση τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές PLC, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση βιομηχανικών εφαρμογών σε αυτοματισμούς με ολοκληρωμένα κατανεμημένα συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (DCS/SCADA). Πρόκειται για εφαρμογές σε προχωρημένους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, διατυπωμένες με ‘ρεαλιστικές’ και πολυδιάστατες προδιαγραφές, και οι οποίες απαιτούν την κινητοποίηση διαφορετικών μεθόδων και τεχνολογικών μέσων, ή και την ανάπτυξη πρωτότυπων προσεγγίσεων. Μέσω της συστηματικής και καθοδηγούμενης ενασχόλησης με τις εργασίες, ο φοιτητής αναπτύσσει εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σύνθεσης νέων, κ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο