Τεχνητή Νοημοσύνη (IDPE7003)

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή
  1. Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Ορισμός, ιστορική αναδροµή, σύνδεση µε άλλους επιστημονικούς κλάδους, ιστορία.
  2. Εισαγωγικά Στοιχεία – Κλασσικά Σύνολα, Ασαφή Σύνολα, Βασικά χαρακτηριστικά
  3. Αλγεβρα ασαφών συνόλων – Ιδιότητες των α-διατομών, Ασαφείς σχέσεις, Προβολή ασαφούς σχέσης, Αρχή της Επέκτασης
  4. Ασαφής Αριθμητική – Ασαφείς αριθμοί, Αριθμητικές πράξεις των διαστημάτων, Πράξεις ασαφούς αριθμητικής,
  5. LR-ασαφείς αριθμοί, Τριγωνικοί και Τραπεζοειδείς Ασαφείς Αριθμοί
  6. Εισαγωγή στα ασαφή συστήματα – Χαρακτηριστικά και λειτουργία, Μηχανές Ασαφούς Συμπεράσματος, Μέθοδοι ασαφοποίησης, αποασαφοποίησης
  7. Ελεγκτές ασαφούς λογικής – Μεθοδολογία του ασαφούς ελέγχου
  8. Εφαρμογές με χρήση ΜΑΤLAB για ασαφείς αριθμητικές πράξεις και ασαφή συστήματα ελέγχου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις