Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Δρ Ι. Γελεγένης, Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης, Δρ Αιμ. Κονδύλη

Περιγραφή

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

• Αυτόνομη εργασία

• Ομαδική εργασία

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ημερολόγιο