ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΜΜ701)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Συνθήκες άνεση - σχεδιασμού, Περιγραφή, μελέτη και υπολογισμοί των βασικών συστημάτων θέρμανσης. Υπολογισμός θερμικών αναγκών με πρότυπο ΕΝ 12831. Συνολική μελέτη κεντρικής θέρμανσης με μονοσωλήνιο σύστημα. Ψυχρομετρία, διεργασίες επεξεργασίας του αέρα με αισθητή θέρμανση, ψύξη κλπ. Παρουσίαση σύγχρονων εγκατάστασεων κεντρικού κλιματισμού ψύξη-θέρμανσης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -