Εφαρμογές Ανοικτού υλικού λογισμικού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Aνοικτό λογισμικό και υλικό του Arduino Uno:
 • Περιγραφή του υλικού
 • Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDE)
 • Σύνοψη εντολών
 • Περιγραφή των ακροδεκτών και των λειτουργιών τους
 • Παραδείγματα προγραμματισμού
 • Shield με αισθητήρες
 • Παραδείγματα προγραμματισμού με αισθητήρια
 • Υλοποιηση κυκλωμάτων σε breadboards
 • Προγράμματα με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (multi-tasking)
 • Τεχνικές διακοπών
 • Χρονιστές και διακοπές χρονιστών
 • Διασύνδεση SPI
 • Διασύνδεση I2C

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις