Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη (ΜΥΚ.3.1.2)

Μουσένα Ελένη, Βιτούλης Μιχάλης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας με τη χρήσητης τεχνολογίας σε παιδαγωγικές πρακτικές της Προσχολικής Αγωγής.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

    1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση της Παιδαγωγικής πράξης που βασίζεται στον πρώτο κύκλο σπουδών και εκτείνεται περαιτέρω. Θα έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών με τη χρήση της τεχνολογίας στο παιδαγωγικό έργο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο έρευνας δράσης θα πλαισιώνουν το παιδαγωγικό έργο με καινοτόμους και δημιουργικές δράσεις.
    2. Είναι ενήμεροι για τις σύγχρονες τάσεις εφαρμογών της τεχνολογίας στην παιδαγωγική πρακτική.
    3. Έχουν ικανότητες να αξιοποιούν την πληροφορία σε μορφές μάθησης στην προσχολική ηλικία με καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες και αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά.
    4. Να οργανώνουν «κέντρα ενδιαφέροντος» στα παιδιά με νέα μέσα τεχνολογίας, να καταγράφουν και να μελετούν την συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με τους τομείς ανάπτ
Περισσότερα  

Ενότητες

Σύνδεσμοι για να κετεβάσετε ψηφιακό υλικό ή διευθύνσεις διαδικτυακού υλικού.

Οδηγίες για την εργασία που θα κάνετε στο πλαίσιο του μαθήματος.

Βιβλιογραφία για περαιτέρω εντρύφηση. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις