Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

Περιγραφή

Στο επίκεντρο του μαθήματος θα βρεθεί η ιστορία των μηχανών, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας, από τα ρολόγια μέχρι τους υπολογιστές και από τις ατμομηχανές μέχρι τα πυρηνικά εργοστάσια. Θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία τέτοιων εμβληματικών τεχνολογιών εμπλέκεται με την  κοινωνική, πολιτική και εργατική ιστορία, καθώς και με την ιστορία της επιστήμης. Θα εξετάσουμε δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες των δύο τελευταίων αιώνων παρήγαγαν το τεχνολογικό φαινόμενο και ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν από αυτό.

Το σταθερό πλαίσιο των συζητήσεών μας θα παρέχει η παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία του δέκατου ένατου και του εικοστού αιώνα. Δηλαδή η ανάδυση του έθνους κράτους και των ιδεολογιών του, η ανάδυση και οι μεταβολές του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, η πτώση των αυτοκρατοριών, οι μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις και επαναστάσεις του εικοστού αιώνα και η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου.

Ημερολόγιο