ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ' ΟΜΑΔΑΣ
- Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 -

Για τεχνικούς λόγους, το σημερινό (01.06.22) εργαστηριακό μόθημα της ομάδας Γ, όλων των διώρων, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η προβλεπόμενη ύλη θα καλυφθεί την ΤΕ 08.06.22).