Δήλωση Συμμετοχής στην διαδικτυακή εξέταση του Εργαστηρίου "Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών", Ιούνιος 2022
- Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 -

Το Πρωτόκολλο Συμμετοχής στην ηλεκτρονική εξέταση του εργαστηρίου «Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών» Ιουνίου 2022 βρίσκεται στο eClass στα Ερωτηματολόγια από σήμερα Πέμπτη 16/06/22 στις 10:00.

Για να μπορέσετε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να το έχετε αποδεχτεί έως την Τετάρτη 22/06/22 στις 10:00.

Παρακαλώ μην το αμελήσετε.