Σύνδεσμοι για την Εξέταση του Εργαστηρίου "Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών", Ιούνιος 2022
- Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 -

Την Τετάρτη 22/06/2022 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών" εξ' αποστάσεως μέσω των πλατφορμών e-Class και MS Teams.

Κάθε ομάδα θα πρέπει να συνδεθεί στο MS Teams την αντίστοιχη ώρα στην οποία παρακολουθούσε το Εργαστήριο στο αντίστοιχο link που δίνεται παρακάτω:

Ομάδες 1 (Α1, Β1, Γ1) στις 12:00-14:00: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJA07Uo-osYDCr9VXGRhkjvN0Ledktf5fsE5UsLLMfIo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1971d5f2-86c1-436e-a8c9-a5ff4baa5424&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Ομάδες 2 (Α2, Β2, Γ2) στις 14:00-16:00: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awR_9VSTj94MxE6Jh_s9B_-Wg4pE6olpkLOBZJLsbP501%40thread.tacv2/conversations?groupId=92410ac6-1e80-497c-b84f-a1bf7639bb98&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Ομάδες 3 (Α3, Β3, Γ3) στις 16:00-18:00: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayfdV0-1ktZXXSYATmLKWQtRQN5lvePVwBQU2794bfPI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6345268-a0b2-4112-9b16-7fcc2aa5fc88&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Θα πρέπει να συνδεθείτε εγκαίρως για να γίνει η ταυτοποίησή σας με επίδειξη του φοιτητικού σας πάσου ή της ταυτότητάς σας. Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να έχετε ανοιχτή την κάμερά σας.