Σχετικά με τους φοιτητές/τριες που δίνουν το μάθημα "Μηχανολογικές εγκαταστάσεις"
- Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 -

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δημιουργηθεί νέα ομάδα για τους φοιτητές/τριες που δίνουν διά ζώσης το μάθημα "Μηχανολογικές εγκαταστάσεις" του 8ου εξαμήνου την Τετάρτη 22/06/2022 στις 15:00-18:00, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριών αυτών δήλωσε ότι θέλει και μπορεί να συμμετέχει κανονικά στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών" την Τετάρτη 22/06/2022 με την Ομάδα 1, 12:00-14:00.

Εάν κάποιος/α εξακολουθεί να έχει σοβαρό πρόβλημα στο να συμμετέχει κανονικά, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τη διδάσκουσα για να βρεθεί λύση.