9η συνάντηση: το "περιβάλλον" και οι τεχνολογίες του
- Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 -

Για την επόμενη συνάντηση έχω αναρτήσει ένα ολόκληρο βιβλίο. 

Διαβάστε από αυτό το βιβλίο το κεφάλαιο VIII, Changing Fuel-Use Behavior and Energy Transitions:
The Pittsburgh Smoke-Control Movement, 1940–50 (σ. 227-261). Σε περίπτωση που δεν φτάνει ο χρόνος, μπορείτε να αρκεστείτε στις σελίδες 232-253. Τα λεγόμενα εκεί αφορούν τη "μάχη με την ατμοσφαιρική ρύπανση" στο βιομηχανικό Πίτσμπουργκ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας το 1940.

Απαντήστε στις ερωτήσεις:

1. Εντοπίστε τεχνοπολιτικές πρακτικές στο Pittsburgh της δεκαετίας του '40. Θυμίζω ότι, όπως λέγαμε στην προηγούμενη συνάντηση, "τεχνοπολιτική" αποκαλούμε την άσκηση εξουσίας, όχι μέσω του λόγου, αλλά μέσω της εισαγωγής και χρήσης υλικών διατάξεων ("τεχνολογιών").

2. Εντοπίστε μια τεχνολογία που παραμένει "μαύρο κουτί" καθόλη τη διάρκεια του κειμένου και προσπαθήστε να περιγράψετε τις συνέπειες για την αφήγηση του Tarr.

Θυμίζω ότι, όπως λέγαμε στην πρώτη διάλεξη, οι κοινωνίες μας τείνουν να θεωρούν τις τεχνολογίες "μαύρα κουτιά", δηλαδή να αδιαφορούν για τη συγκεκριμένη εσωτερική δομή και λειτουργία τους. Αν παρόλ' αυτά κοιτάξουμε τη συγκεκριμένη υλική διάταξη και λειτουργία των μηχανών, θα δούμε πάνω της να εγγράφονται οι συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις που χρησιμοποιούν τις μηχανές.

Χρήστος Καραμπάτσος