10η συνάντηση: Τεχνολογία και Βιοπολιτική στο έργο του Μισέλ Φουκώ
- Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 -

Χαίρετε,

Έχω αναρτήσει το βιβλίο του Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία: Η Γέννηση της Φυλακής, Ράππας, 1989 (Α' γαλλική Εκδοση το 1976). Χρησιμοποιήστε το google για να δείτε ποιος ήταν ο Μισέλ Φουκώ (Michel Foucault). Έπειτα διαβάστε από αυτό το βιβλίο το κεφάλαιο με τίτλο "Ο Πανοπτισμός", σελ. 259-300. Αν δεν προλαβαίνετε, διαβάστε τις σελ. 259-280. Απαντήσετε στις ερωτήσεις:

1. Αναφέρατε τρόπους με τους οποίους όσα περιγράφονται εδώ μοιάζουν με το παρόν. Η ερώτηση χρειάζεται αναλυτική επεξήγηση και όχι απλή αναφορά.

2. Αναφέρατε τρόπους με τους οποίους όσα περιγράφονται εδώ δεν μοιάζουν με το παρόν. Η ερώτηση χρειάζεται αναλυτική επεξήγηση και όχι απλή αναφορά.

3. Χρειάζεται το πανοπτικόν τοίχους, ή η δουλειά μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας άλλες υλικές διατάξεις; Ποιες;

 Χρήστος Καραμπάτσος