ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (8091)

ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Περιγραφή
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Βασικές αρχές της ορμονικής λειτουργίας καθώς και του ελέγχου έκκρισης των ορμονών.
 2. Τρόπος μέτρησης των ορμονών και αρχές λειτουργίας του ενδοκρινικού εργαστηρίου.
 3. Υποθαλαμοϋποφυσιακό σύστημα και δυσλειτουργίες αυτού.
 4. Κυριότερες ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα, των παραθυρεοειδών αδένων, και των επινεφριδίων. Τρόπος διερεύνησης καθώς και εκδηλώσεις τους.
 5. Ασθένειες του ενδοκρινικού παγκρέατος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος διερεύνησης και παρακολούθησής τους.
 6. Βασικές αρχές της ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής σε άνδρες και γυναίκες.
 7. Ενδοκρινολογικός έλεγχος της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες και την σχετική θεραπευτική προσέγγιση.
 8. Ενδοκρινολογικός έλεγχος της οστεοπόρωσης.
 9. Επίδραση των διαφόρων ειδών καρκίνου στο ενδοκρινολογικό σύστημα .
 10. Επίδραση του περιβάλλοντος και της διατροφής στο ενδοκρινικό σύστημα.
 11. Επίδραση του νευρικού συστήματος στο ενδοκρινικό σύστημα-νευροενδοκρινολογία.

Ημερολόγιο