Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η πλατφόρμα UNIWA Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 -

    Οι εγγραφές στην πλατφόρμα eclass.uniwa.gr μπορούν να πραγματοποιηθούν απ΄όλους τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό email@uniwa.gr. Στο μενού αριστερά επιλέγοντας τη κουμπί "Εγγραφή" δίδεται η δυνατότητα εγγραφής σε φοιτητές και καθηγητές, συμπληρώνοντας ΜΟΝΟ το όνομα χρήστη (χωρίς το domain "@uniwa.gr") και το συνθηματικό τους.

  • - Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 -

    Για να μπορείτε να συνδεθείτε στο eclass θα πρέπει ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ως χρήστες της πλατφόρμας, επιλέγοντας Εγγραφή Χρήστη, από το μενού αριστερά. Για την εγγραφή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ιδρυματικά σας στοιχεία σύνδεσης(είναι αυτά που χρησιμοποιείτε και για το mail σας) .  Στη συνέχεια μπορείτε να συνδέεστε στο eclass εισάγοντας στο δεξί τμήμα της οθόνης, το ιδρυματικό όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας.

    Οι χρήστες θα πρέπει να διατηρούν ως email επικοινωνίας τον επίσημο λογαριασμό που τους δίνεται από ίδρυμα (π.χ. ee12345@uniwa.gr).