ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (κατεύθυνση: Ιατρικά Εργαστήρια)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΛΟΥ

Περιγραφή

Η γνώση των βασικών αρχών Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας είναι απαραίτητη τόσο για τη διεξαγωγή μελετών με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο όσο και για την κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πλέον απαραίτητο εφόδιο για τους επαγγελματίες υγείας σε κάθε ερευνητικό πεδίο, στην προσπάθειά τους να λάβουν ορθολογικές αποφάσεις. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες της υγιεινής και να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών/τριών Βιοϊατρικών Επιστημών να κατανοούν τις βασικές έννοιες της υγιεινής, επιδημίας συμπεριλαμβανομένων των ειδών επιδημιολογικών μελετών καθώς και τις εφαρμογές τους σε θέματα Δημόσιας Υγείας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις