Διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα

Κωνσταντίνος Τσιούτας - ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ - Κωνσταντίνος Τηλιγάδης

Περιγραφή

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η σύνδεση χωροπλαστικών διατυπώσεων με ψηφιακά εργαλεία [οπτικοακουστικά μέσα]. Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή νέων μέσων και τη διερεύνηση του πεδίου των χωρικών εγκαταστάσεων, ενθαρρύνοντας την εμψύχωση καινοτόμων αντικειμένων και περιβαλλόντων σε σχέση με την εσωτερική αρχιτεκτονική. Με τη χρήση Τεχνολογιών Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, δημιουργούνται έργα που στοχεύουν στη διαμόρφωση μίας επαυξημένης αισθητηριακής εμπειρίας. Με αυτό τον τρόπο, το μάθημα, μέσω των βασικών αρχών και τεχνικών των Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων και της Διάδρασης, διερευνά νέες εικαστικές μορφές έκφρασης στον αρχιτεκτονικό χώρο.

Επικοινωνία:

asitoreg@uniwa.gr

ktsioutas@uniwa.gr

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις