Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (C++) (Ανοικτά μαθήματα - δεν απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές)

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, και η εκμάθηση της γλώσσας C++.   

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
 - Περιήγηση στη C++
 - Τα βασικά της C++
 - C++ δείκτες
 - Κλάσεις
 - Είσοδος -έξοδος
 - Templates-Standard template library
 - Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση
 - Χώροι ονομάτων- εξαιρέσεις

Λέξεις Κλειδιά: Αντικειμενοστρέφεια, κλάση, δείκτης, τελεστής, συμβολοσειρά, συναρτήσεις, template συναρτήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτἠσουν ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων με την χρήση της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας C++.   

Προαπαιτούμενα:

Βασικές αρχές προγραμματισμού.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι η γνωριμία με τη γλώσσα προγραμματισμού C++. Θα μελετηθούν έννοιες όπως Αντικειμενοστρέφεια, Κλάσεις και Μεταγλώττιση.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα διαθέτουν:

 • Γνώσεις για τη βασική δομή της γλώσσα προγραμματισμού C++.
 • Γνώσσεις στην έννοια του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού
 • Γνώσεις στην έννοια των κλάσεων και αντικειμένων.
 • Γνώσεις για τη μεταγλώττιση ενός προγράμματος.

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα βασικά χαρακτηριστικά της C++.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εξηγούν έννοιες όπως:

 • Μεταβλητές.
 • Τελεστές.
 • Εντολές ελέχου και επανάληψης.
 • Πίνακες.
 • Συμβολοσειρές.
 • Συναρτήσεις.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και εφαρμογή των δεικτών.

 

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Χρησιμοποιούν δείκτες.
 • Εξηγούν την έννοια της δυναμικής μνήμης.

Σκοπός της ενότητας είναι η εμβάθυνση με την έννοια της κλάσης, ως δομικό χαρακτηριστικό του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

 

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εξηγούν έννοιες, όπως:

 • Κλάσεις.
 • Κατασκευαστές.
 • Καταστροφείς.

 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη της δυνατότητας της C++ να υποστηρίζει αρχεία εισόδου/εξόδου μέσω των κλάσεων.

 

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εξηγούν έννοιες, όπως:

 • Λειτουργίες εγγραφής.
 • Λειτουργίες ανάγνωσης.
 • Μέθοδοι κατάστασης ρευμάτων.
 • Δείκτες ρευμάτων.
 • Δυαδικά αρχεία.

 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη της δημιυργίας γενικών (generic) συναρτήσεων.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εξηγούν έννοιες, όπως:

 • Templates συναρτήσεων.
 • Templates κλάσεων.
 • Εξειδίκευση σε templates.
 • Standard Template Library

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη της Αντικειμενοστραφούς σχεδίασης.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εξηγούν έννοιες, όπως:

 • Μοντέλο αντικειμένων.
 • Αφαίρεση.
 • Ενθυλάκωση.
 • Κληρονομικότητα.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη των χώρων ονομάτων (ως τρόπου διαχωρισμού του χώρου καθολικής εμβέλειας σε υπο-χώρους  εμβέλειας) και των εξαιρέσεων (ως σφαλμάτων κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος που διακόπτει τη φυσιολογική ροή των εντολών).

 

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εξηγούν έννοιες, όπως:

 • Χώροι ονομάτων.
 • Χειρισμός εξαιρέσεων.
 • Τυπικές εξαιρέσεις.

 

Στην παρούσα ενότητα, δίνονται λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εντρυφήσουν στον προγραμματισμό με C++.

Στην παρούσα ενότητα, παρέχονται ασκήσεις προς λύση ώστε οι εκπαιδευόμενοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις στη C++, που απέκτησαν στις προηγούμενες ενότητες.