ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Constantinos Stergiou

Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση του τρόπου προσέγγισης τεχνικών προβλημάτων με την παροχή στο μηχανικό των κατάλληλων  μεθοδολογικών εργαλείων για την επίλυσή τους.
 
Στόχος είναι ο μηχανικός να εισαχθεί στο πνεύμα της κατασκευαστικής μεθοδολογίας και της εύρεσης βέλτιστων λύσεων σε ένα πλαίσιο δεδομένων και αντικρουόμενων απαιτήσεων που προέρχονται από 
• Τεχνολογικούς,
• Οικονομικούς,
• Περιβαλλοντικούς,
• Νομικούς κ.ά. παράγοντες

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις