ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ, ΜΕΡΟΠΗ ΜΠΟΥΖΙΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν ολοκληρωμένη περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα κατά την άσκηση του επαγγέλματος στο χώρο του χειρουργείου. Επίσης, να σχεδιάζουν, να παρέχουν και να αξιολογούν τη νοσηλευτική φροντίδα σε αρρώστους με παρεκκλίσεις υγείας, που αφορούν στο κυκλοφορικό σύστημα και στο σύστημα των αισθητηρίων οργάνων, καθώς και σε παθήσεις του ουροποιητικού και μυοσκελετικού συστήματος, συμμετέχοντας ενεργά στην θεραπευτική ομάδα.

 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, την οργάνωση και τη λειτουργία του χειρουργείου, να παρέχουν εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα με τα σύγχρονα μοντέλα νοσηλευτικής φροντίδας και να σχεδιάζουν προγράμματα αποκατάστασης, σε ουρολογικούς και ορθοπεδικούς ασθενείς. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν από τον ασθενή και το συγγενικό του περιβάλλον, να οργανώνουν σχέδιο νοσηλευτι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -