Εξέταση εργαστηριακού μέρους μαθήματος "Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών" ακαδ. έτους 2021-2022
- Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 -

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών" θα πραγματοποιηθεί εξ' αποστάσεως μέσω των πλατφορμών e-Class και MS Teams για όσους παρακολούθησαν το εργαστήριο το ακαδ. έτος 2021-2022 ( για όλες τις ομάδες) την Τετάρτη 22/06/2022 ως εξής:

Ομάδες Α1, Β1, Γ1: 12:00-14:00

Ομάδες Α2, Β2, Γ2: 14:00-16:00

Ομάδες Α3, Β3, Γ3: 16:00-18:00

Τα αντίστοιχα links για να συνδεθεί κάθε ομάδα στο MS Teams θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Όσοι φοιτητές/τριες δίνουν την Τετάρτη 22/06/2022 στις 15:00-18:00 το μάθημα "Μηχανολογικές εγκαταστάσεις" του 8ου εξαμήνου και δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του εργαστηρίου, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διδάσκουσα. Κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο καθηγητή του μαθήματος "Μηχανολογικές εγκαταστάσεις" και επιβεβαίωσης της παρουσίας των φοιτητών/τριών στην εξέταση του δικού του μαθήματος, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης για το εργαστήριο "Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών" αποκλειστικά για εκείνους/ες.