Πρακτική Άσκηση Τομέα Αισθητικής & Κοσμητολογίας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΡΔΙΚΗ

Περιγραφή

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε λίστα με κάποιους από τους φορείς που έχει συνεργαστεί ο Τομέας στο πλαίσιο του μαθήματος Πρακτική Άσκηση καθώς και σχετικές πληροφορίες

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις