Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.5.3»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1870
  •   -  Ανοικτά μαθήματα516
  •   -  Απαιτούν εγγραφή995
  •   -  Κλειστά μαθήματα359
  • 37509
  •   -  Καθηγητές979
  •   -  Φοιτητές36504
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης26