Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.9.2»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 3430
  •   -  Ανοικτά μαθήματα461
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2056
  •   -  Κλειστά μαθήματα913
  • 51639
  •   -  Καθηγητές1631
  •   -  Φοιτητές49948
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης60