Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.12.6»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 3853
  •   -  Ανοικτά μαθήματα391
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2404
  •   -  Κλειστά μαθήματα1058
  • 67806
  •   -  Καθηγητές2060
  •   -  Φοιτητές65651
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης95