Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.14.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 4040
  •   -  Ανοικτά μαθήματα411
  •   -  Απαιτούν εγγραφή2527
  •   -  Κλειστά μαθήματα1102
  • 72092
  •   -  Καθηγητές2057
  •   -  Φοιτητές69926
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης109