Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.5.3»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1935
  •   -  Ανοικτά μαθήματα553
  •   -  Απαιτούν εγγραφή1008
  •   -  Κλειστά μαθήματα374
  • 39813
  •   -  Καθηγητές1024
  •   -  Φοιτητές38764
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης25