Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.5.3»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 1886
  •   -  Ανοικτά μαθήματα526
  •   -  Απαιτούν εγγραφή992
  •   -  Κλειστά μαθήματα368
  • 39031
  •   -  Καθηγητές1008
  •   -  Φοιτητές37997
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης26