Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.7.2»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 2627
  •   -  Ανοικτά μαθήματα649
  •   -  Απαιτούν εγγραφή1467
  •   -  Κλειστά μαθήματα511
  • 48643
  •   -  Καθηγητές1313
  •   -  Φοιτητές47283
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης47