Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπηρεσίες

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες

Α. Ευρυζωνικά δίκτυα – Τεχνολογίες Φυσικού Επιπέδου

 

Βασικές αρχές ευρυζωνικής μετάδοσης.

Αποτελεσματική χρήση φάσματος και πόρων στην ευρυζωνική πρόσβαση.

Ethernet επόμενης γενιάς (1 – 400 Gb/s Ethernet, πρότυπα και ανοιχτά θέματα).

Οπτική μετάδοση: Οπτικές ίνες, θεμελιώδεις αρχές οπτικής μετάδοσης και πολυπλεξίας.

Τεχνικές αμιγώς οπτικής μεταγωγής.

Δίκτυα μεταγωγής μήκους κύματος

 

Β. Αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα

 Το επίπεδο ελέγχου (control plane) και αρχές δρομολόγησης. Δρομολόγηση στο διαδίκτυο, πρωτόκολλα Δρομολόγησης (RIP,OSPF, BGP).

Ζητήματα ποιότητας, IntServ –RSVP, DiffServ.

MPLS, Διαχείριση κίνησης (Traffic engineering), Load balancing, Resource control, Traffic engineering, Πρωτόκολλα Σηματοδοσίας RSVP-TE, Εικονικά ιδιωτικά κυκλώματα (VPNs).

Μοντέλα Υπηρεσιών στα Δίκτυα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -