Ιστορία της Τεχνολογίας - Τεχνολογίες του Μέλλοντος και Προκλήσεις

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει στις μεθοδολογίες των γνωστικών πεδίων των Σπουδών Ιστορίας της Τεχνολογίας (History of Technology - HoT) και Επιστήμης Τεχνολογίας και Κοινωνίας (Science, Technology and Society Studies, STS).

Αυτές οι μεθοδολογίες κατόπιν χρησιμοποιούνται για την κριτική προσέγγιση της δημόσιας συζήτησης περί «τεχνολογιών του μέλλοντος».

Επίσης χρησιμοποιούνται σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν οι όροι μιας έγκυρης συζήτησης γύρω από τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και κοινωνίας σήμερα.

Οι επιμέρους περιπτώσεις που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των δεκατριών συναντήσεων είναι 1. Οι τεχνολογίες της παραγωγής. 2. Οι ενεργειακές τεχνολογίες. 3. Οι υπολογιστικές τεχνολογίες. 4. Οι μεταφορικές τεχνολογίες. 5. Οι βιοτεχνολογίες.

Ημερολόγιο