ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΦΤΣΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές εξειδικευμένη επιστημονική γνώση για θέματα που απασχολούν σήμερα τον χώρο της φυσικοθεραπείας καταστώντας τους ικανούς να αναζητούν νεότερες τεκμηριωμένες τεχνικές και μεθόδους, ώστε να εμβαθύνουν σε θέματα του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος. Μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης ο φυσικοθεραπευτής καλείται να εξοικειωθεί με πρωτοποριακούς συνδυασμούς πρωτοκόλλων και ενδεδειγμένες μεθόδους θεραπείας με επίκεντρο τον ασθενή και την παθολογία του, καθώς και την τεκμηρίωση των μεθόδων που επιλέγει.

Μαθησιακοί στόχοι:

Ο φυσικοθεραπευτής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 1. αξιολογεί σύνθετες νευρομυοσκελετικές παθολογίες και να αναγνωρίζει τον ρόλο και τις δυνατότητες της φυσικοθεραπείας εντός του διεπιστημονικού πλαισίου αντιμετώπισης σύνθετων παθολογιών.
 2. κατανοεί και να ερμηνεύει το θεωρητικό υπόβαθρο- μηχανισμούς δράσης των σύγχρονων τεκμηριωμένων μεθόδων και τεχν
Περισσότερα  

Ενότητες

Στόχοι ενότητας:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη  ενημέρωση στους  φυσικοθεραπευτές με τεκμηριωμενες  πληροφορίες, όσο αναφορά την εκπαίδευση βάδισης στο διάδρομο για τα παδιά με σπαστική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης, την προαγωγη της έναρξης της βάδισης, τη βελτίωση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων και τη μείωση  υποστήριξης βάρους κατά τη βάδιση, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητές τους.

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

1.Βασικές γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

2.Βασικές γνώσεις για τη σπαστικής μορφής ΕΠ.

3. Περιγραφή του κύκλου βάδισης, αναφορά φυσιολογική και παθολογική βάδιση, επανεκπαίδευση βάδισης στα παιδια με σπαστική μορφη ΕΠ

4. Αναφορά στα χαρακτηριστικά των διαδρόμων που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση

5. Σύγκριση επανεκπαίδευσης βάδισης σε διάδρομο  χωρις και με μερική στήριξη βάρους.

Στόχοι ενότητας: η εκπαίδευση επαγγελματιών φυσικοθεραπευτών στα νέα δεδομένα που αφορούν στην θεραπευτική αντιμετώπιση της τενοντίτιδας του πετάλου των στροφέων του ώμου.

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

Ο κάθε εκπαιδευόμενος επαγγελματίας φυσικοθεραπευτής μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι ικανός να:

 1. Γνωρίζει τις νέες προσεγγίζεις στην θεραπεία της τενοντίτιδας του πετάλου των στροφέων του ώμου που επικρατούν στην σύγχρονη αρθρογραφία και την αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων αυτών στην κλινική πράξη.
 2. Γνωρίζει τις κλίμακες αξιολόγησης του πόνου και λειτουργικότητας που αναφέρονται στην σύγχρονη αρθρογραφία.
 3. Επιλέγει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλα τεκμηριωμένες κλίμακες αξιολόγησης του πόνου και της λειτουργικότητας στην κλινική του πρακτική
 4. Γνωρίζει τις χειρουργικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στις τενοντίτιδες του πετάλου των στροφέων του ώμου σε περίπτωση που η παρέμβαση του αποτύχει.
 5. Γνωρίζει τις χειρουργικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στις τενοντίτιδες του πετάλου των στροφέων του ώμου για την επιλογή του καταλληλου πλάνου θεραπεια.

Στόχοι ενότητας:

Στόχοι της ενότητας είναι να παρέχει στο φυσικοθεραπευτή εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις τεκμηριωμέες προσεγγίσεις στην αποκταάσταση του ιλίγγου. Αναφέρονται οι πιο τεκμηριωμένες μέθοδοι για την αξιολόγηση και την αποκατάσταση του ιλίγγου. Σκοπός της ενότητας είναι να ενημεωθεί ο φυσικοθεραπευτής για τις νέες μεθόδους αλλά και την εξάσκηση του σε αυτές τις τεχνικές.

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

Ο φυσικοθεραπευτής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανός να:

 1. να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις όσον αφορά τον ίλιγγο 
 2. να γνωρίζει τις τεχνικές διάγνωσης/αξιολόγησης
 3. να γνωρίζει τις φυσικοθεραπευτικές τεχνικές
 4. να γνωρίζει τη διαδικασία της διάγνωσης και τις τεχνικές αντιμετώπισης του (epley-maneuver, vestibular rehabilitation, semont maneuver, brandt-daroff, manual therapy, barbeque roll)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παραθέσει το μέγιστο των πληροφοριών για την παθολογία της σκολίωσης και τις πιο διαδεδομένες μεθόδους φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης της. Οι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την ενότητα θα είναι σε θέση : 

1) Να πραγματοποιήσουν μια πλήρη επανάληψη γνώσεων στην ανατομία του θώρακα. 

2) Να γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η παθολογία της σκολίωσης και να μπορούν να αναγνωρίσουν όλα τα είδη της. 

3) Να μπορούν να πραγματοποιήσουν μια ολοκληρωμένη κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση του πάσχοντα. 

4) Να μάθουν πληροφορίες για τις πιο διαδεδομένες μεθόδους συντηρητικής αντιμετώπισης του προβλήματος και να υπάρξει κριτική σκέψη και ευελιξία των φυσικοθεραπευτών για την αποκατάσταση της σκολίωσης.

   

Στόχοι ενότητας:

Στόχος της ενότητας είναι να πληροφορήσει τους φυσικοθεραπευτές για την τεκμηριωμένη και σύγχρονη προσέγγιση στην αποκατάσταση της επικονδυλίτιδας, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν με τα βέλτιστα κριτήρια το πιο ενδεδειγμένο πρωτόκολλο θεραπείας.

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

 1. Επανάληψη ανατομικών στοιχείων
 2. Περιγραφή φυσικοθεραπευτικών τεχνικών
 3. Περιγραφή νέων τεχνικών και δεδομένων
 4. Επιστημονική τεκμηρίωση 

Στόχοι ενότητας:

Στόχος της ενότητας είναι να παρέχει στους φυσικοθεραπευτές εξειδικευμένες γνώσεις για την αντιμετώπιση των διάφορων τύπων λεμφοιδήματος στο πλαίσιο της πλήρους αποσυμφορητικής θεραπείας, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τα οιδήματα εντός του διεπιστημονικού πλαισίου αποκατάστασης.

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

 1. Επανάληψη των εμπλεκόμενων στο λεμφοίδημα ανατομικών στοιχείων
 2. Κατανόηση της λεμφικής αντλίας και αναγνώριση της ανεπάρκειάς της
 3. Αναγνώριση των διαφορων τύπων οιδήματος και των συνεπειών τους
 4. Περιγραφή παθήσεων που συνδέονται με λεμφοίδημα
 5. Περιγραφή των βασικών χειρισμών της λεμφικής μάλαξης
 6. Καθορισμός του πλάνου της μάλαξης μετά από λεμφαδενεκτομές
 7. Ορισμός της αποσυμφορητικής κινησιοθεραπείας
 8. Περιγραφή της θεραπείας συμπίεσης

Στόχοι ενότητας:

Οι φοιτητές να πληροφορηθούν με εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις για την καρδιακή αποκατάσταση, ώστε να είναι σε θέση να αναζητήσουν την έγκυρη γνώση και να την χρησιμοποιήσουν για την αποκατάσταση του κάθε ασθενή με καρδιακά προβλήματα. 

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:
1. Κατανόηση εννοιών καρδιαγγειακής αποκατάστασης.
2. Αναγνώριση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, τρόπων πρόληψης.
3. Αντίληψη των οφελών της άσκησης σε καρδιακούς ασθενείς.
4. Αξιολόγηση καρδιακού ασθενή.
5. Συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης σε καρδιακούς ασθενείς.
6. Προηγμένοι τρόποι άσκησης και διατήρησης ενός ενεργού τρόπου ζωής.

Στόχοι ενότητας:

ΟΙ φυσικοθεραπευτές να πληροφορηθούν για τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα παρακολούθησης και φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των διαταραχών του μυϊκού τόνου, της ιδιοδεκτικότητας, της συναρμογής, της ισορροπίας και της βάδισης μέσω της υποστηρικτικής τεχνολογίας της ρομποτικής στη νευρολογική αποκατάσταση.

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

 1. Γνωριμία με την ρομποτική αποκατάσταση
 2. Πληροφόρηση για τα πεδία εφαρμογής της ρομποτικής αποκατάστασης
 3. Παρουσίαση όφελους λειτουργικής αποκατάστασης
 4. Αναγνώριση περιορισμών και προκλήσεων στην εφαρμογή
 5. Περιγραφή των κύριων συσκευών
 6. Ενημέρωση για το μέλλον της ρομποτικής αποκατάστασης

Στόχοι Ενότητας:

Οι φυσικοθεραπευτές να ενημερώθουν για τις νεότερες και τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της Θεραπευτικής Αναρρίχησης , ως συμπληρωματική Φυσικοθεραπεία για την καλύτερη αποκατάσταση τους. Ακόμα να αναπτυχθεί στον φυσικοθεραπευτή η ικανότητα να επιλέξει ένα ενδεικτικό ασκησιολόγιο, να ενημερωθεί για την ασφαλή μορφή εφαρμογή της θεραπευτικής αναρρίχησης.

Μαθησιακοί Στόχοι Διδασκαλίας:

1) Γνωριμία με τις διαφορετικές μορφές Θεραπευτικής Αναρρίχησης.

2) Πληθυσμός που ενδείκνειται και αντενδείκνειται.

3) Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής Θεραπευτικής Αναρρίχησης , ανάλογα τον κάθε ασθενή.

Στόχοι ενότητας:

Οι φυσικοθεραπευτές να ενημερώθουν για τις νεότερες και τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές του Clinical Pilates καθώς και την επίδραση που μπορεί να έχει στους ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία. Ακόμα να αναπτυχθεί στον φυσικοθεραπευτή η ικανότητα να επιλέξει ένα ενδεικτικό ασκησιολόγιο, είτε με εξοπλισμό είτε χωρίς, ώστε να ενταχθεί στο πλάνο θεραπείας τους.

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

 1. Επανάληψη ανατομικών στοιχείων οσφυικής μοίρας και παθολογιών της.
 2. Γνωριμία με την μέθοδο Pilates.
 3. Η αποτελεσματικότητα των ασκήσεων Clinical Pilates στην χρόνια οσφυαλγία.
 4. Ασκήσεις Pilates με εξοπλισμό και χωρίς εξοπλισμό.

Στόχοι Ενότητας:

Στόχος αυτής της ενότητας είναι ο σύγχρονος φυσικοθεραπευτής, να μπορέσει μέσω αυτής της  πλατφόρμας μάθησης, να αναπτύξει κριτική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες, βάση της αξιολόγησης των φυσιολογικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος για την κατάλληλη εφαρμογή νεων προτοκόλων και τεχνικών μετά απο την ανακατασκευή του πρόσθιου συνδέσμου.

Μαθησιακοί Στόχοι Διδασκαλίας:
Ο φυσικοθεραπευτής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση :

 1. Nα αντιλαμβάνονται την σημασία και την εμβιομηχανική λειτουργία του ΠΧΣ.
 2. Να αποκτήσει δεξιότητες στην διάγνωση και τον μηχανισμο κάκωσης.
 3. Να μπορεί να διαχωρήσει τις ιδιαιτερότητες της αρθρωσης μετεγχρηριτικά βάση του μοσχεύματος που έχει χρησιμοποιηθεί.
 4. Να έχει δυνατότητα λήψης αποφάσεων και να συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών για την κατάλληλη εφαρμογή προγραμματος αποκατάστασης.
 5. Να αποκτήσει ελεύθερη και δημιουργική σκέψη για την κατάλληλη εφαρμογή θεραπευτικού προγράμματος. 

Σκοπός Μαθήματος: Το μάθημα έχει σαν στόχο να μελετήσει τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα που επικρατούν στο χώρο της νευροαναπτυξιακής παρέμβασης σε παιδιά, από πλευράς φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. Μέσα από την συγκεκριμένη ενότητα, οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, πάνω στο θέμα της νευροαναπτυξιακης παρέμβασης, καθώς και να εμβαθύνουν στις πολύπλευρες πτυχές των νευροαναπτυξιακών διαταραχών, μέσα από μεταγνωστικέςς διαδικασίες, που αφορούν τον κλινικό συλλογισμό και το σχεδιασμό ενός θεραπευτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αφορούν:

 • Γνώση: Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να ονοματίζουν και να αναγνωρίζουν τι είναι οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές και ποια είναι τα γνωρίσματά τους
 • Κατανόηση: Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε νευροαναπτυξιακής διαταραχής
 • Εφαρμογή: Να εφαρμόσουν την γνώση που αποκτούν για την αξιολόγηση ενός παιδιού με νευροαναπτυξιακή διαταραχή και την κατάρτιση ενός θεραπευτικού προγράμματος
 • Ανάλυση: Να αναλύσουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε πάθησης ξεχωριστά
 • Σύνθεση: Να συνθέσουν καινοτόμα προγράμματα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
 • Αξιολόγηση: Να αξιολογήσουν, μέσα από την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, τις δεξιότητες του συγκεκριμένου πληθυσμού και να αναστοχαστούν πάνω σε αυτές, με σκοπό την αρμονικότερη ενσωμάτωση αυτών των ατόμων στο περιβάλλον

Στόχοι ενότητας:

Στόχος της ενότητας είναι οι φυσικοθεραπευτές να πληροφορηθούν με εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις για τα νεότερα δεδομένα αποκατάστασης στην νόσο Parkinson, ώστε να είναι σε θέση να αναζητήσουν την έγκυρη γνώση και να την χρησιμοποιήσουν για την αποκατάσταση των ασθενών. 

Μαθησιακοί στόχοι διδασκαλίας:

 1. Kατανόηση των νεώτερων αναγκών αντιμετώπισης της νόσου στην σύγχρονη κοινωνία.
 2.  Οφέλη  των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση της νόσου και την αύξηση  της λειτουργικότητας του παρκινσονικού ασθενή.
 3. Εισαγωγή νέων τεχνικών στην φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ασθενών με ΝΠ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -