ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥΡΝΟΥ

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης/αποκατάστασης και να μπορούν τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε ξύλινα τεχνουργήματα, βασιζόμενοι στη διάγνωση των φθορών τους, στα υλικά κατασκευής και διακόσμησής τους, στις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης και τέλος στους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την επιστήμη της Συντήρησης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

  • Ειδικά στοιχειά για την δομή, χημική σύσταση, μορφολογία και ιδιότητες του ξύλου.
  • Τεχνικές και υλικά κατασκευής ξύλινων τεχνουργημάτων όπως ξυλόγλυπτα και ξύλοκατασκευές, έπιπλα, κορνίζες, λαογραφικά αντικείμενα κ.ά.
  • Μέθοδοι και υλικά διακόσμησης όπως χρύσωμα (νερό, λάδι), αργύρωμα, μαρκετερί, japanning κ.λ.π.
  • Ανάλυση των φθορών και των μηχανισμών τους, που προκαλούνται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες στα ξύλινα τεχνουργήματα.
  • Ταυτοποίηση φθορών και προσδιορισμός κατάστασης διατήρησης των υλικών των ξύλι
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις