Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Οδηγίες δημιουργίας εργασίας τύπου Turnitin στο eclass.
- Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 - 2:15 μ.μ. -

Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας άσκησης τύπου Turnitin στην πλατφόρμα eclass.uniwa.gr θα βρείτε εδώ.