Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων Ι - 1η διάλεξη (για όλα τα τμήματα)
- Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 -

Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων Ι

1η διάλεξη (για όλα τα τμήματα)

 

Καλησπέρα,

Αύριο, Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, ώρα 10:30-11:30, θα γίνει η πρώτη διάλεξη του μαθήματος, με θέμα το Δουργούτι.

Ο σχετικός σύνδεσμος στο MS teams, είναι:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aC7GXCSyhh2Pxnyt2g36Rsry6JmNP50PiaL4wowUvtlc1%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=91370dfd-3e5d-420f-b6b3-bdb641d71f95&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Η διδακτική ομάδα

Μαρία Μοίρα, Νίκος Μπόμπολος, Κωνσταντίνος Μπούρας