ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
- Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021 -

Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του Ιουλιου στο μάθημα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, είναι απαραίτητο να εγγραφείται στο μάθημα του eclass με τίτλο: "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - 2021". Η εγγραφή σας σε αυτό το μάθημα, δηλώνει την αποδοχή όλων όσων είναι γραμμένα στην περιγραφή του μαθήματος. 

Οι εξετάσεις του μαθήματος "ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ", θα διεξαχθούν την Τρίτη 6/7 και Παρασκευή 8/7  (απόγευμα). Η εξεταση θα είναι προφορική. Μπορείτε να επιλέξετε ποια από τις δύο παραπάνω ημερομηνίες θέλετε να εξεταστείτε. Στο μάθημα "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2021", στις ομάδες χρηστών, έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες. Ομα΄δα ΤΡΙΤΗ και ομάδα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Γραφτείτε σε μία απο τις δύο ομάδες για να δηλώσετε πότε θέλετε να εξεταστείτε. Το πρόγραμμα με την ακριβή ώρα εξέτασης θα βγεί Κυριακή 4/7. Επομένως μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την εγραφή σας. 

Η καθηγήτρια του μαθήματος