8η συνάντηση - η τεχνοπολιτική των πυρηνικών αντιδραστήρων
- Τρίτη, 03 Μαΐου 2022 -

Χαίρετε,

Έχω αναρτήσει το επόμενο κείμενο προς συζήτηση, στα ελληνικά και τα αγγλικά. Είναι το Gabrielle Hecht, "Political Designs: Nuclear Reactors and National Policy in Postwar France", Technology and Culture, Vol. 35, No. 4 (oct. 1994).

Διαβάστε το, (αν το βρίσκετε πολύ, διαβάστε από τη σελίδα 666 της αγγλικής εκδοχής), λάβετε υπ' όψη ότι σε επόμενα γραπτά της, η Hecht ονόμασε "τεχνοπολιτική" τον "σχεδιασμό και τη χρήση υλικών διατάξεων με σκοπό την άσκηση πολιτικής εξουσίας", και απαντήστε στις ερωτήσεις:

1. Με ποια έννοια μπορούμε να πούμε ότι οι σχεδιαζόμενοι αντιδραστήρες ήταν τεχνοπολιτικά αντικείμενα;

2. Σχολιάστε τη μικρή αφήγηση του Γάλλου πρωθυπουργού Mendes-France στη σελίδα 675 του αγγλικού κειμένου.

3. Δώστε ένα παράδειγμα τεχνοπολιτικής από την καθημερινότητα.

Χρήστος Καραμπάτσος