12η συνάντηση - Η τεχνολογία Blockchain
- Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 -

Χαίρετε,

Η επόμενη συνάντηση θα είναι η τελευταία. Θα συζητήσουμε για την τεχνολογία Blockchain, όσο επιτρέπουν οι δυνατότητες του διδάσκοντος, και θα ανατρέξουμε στις προηγούμενες συναντήσεις. Γι’ αυτό τον σκοπό, έχω αναρτήσει το άρθρο (8 σελίδων) της Angela Walch, «Blockchain Applications to International Affairs: Reasons for Skepticism», Georgetown Journal of International Affairs, Volume 19, Fall 2018, pp. 27-35. Διαβάστε το και απαντήστε στις ερωτήσεις:

  1. Γιατί η Walch θεωρεί ότι ο όρος “Mining”, είναι μια φρικτή ονομασία για τη διαδικασία που ονοματίζει (σ. 32);
  2. Τελικά είναι η τεχνολογία Blockchain «αποκεντρωμένη» με την έννοια της αμελητέας εξάρτησης από συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας;

3. Σχολιάστε τον τρόπο διεξαγωγής και τη δομή του μαθήματος. Κατά τη γνώμη σας διακρίνονται κάποιοι ευρύτεροι στόχοι που υπηρετούνται από τον σχεδιασμό της δομής του μαθήματος;

Ευχαριστώ,

Χρήστος Καραμπάτσος