Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις

Οδηγίες για εξ αποστάσεως Εξετάσεις
- Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 - 3:03 μ.μ. -

Στην σελίδα  http://www.uniwa.gr/remote-exams/  του Πανεπιστημίου έχουν αναρτηθεί, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων από το ακαδημαϊκό προσωπικό και τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις.