Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις

Turnitin Άδεια τελικού χρήστη (End-User License Agreement)
- Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 - 11:44 π.μ. -

Πατώντας εδώ θα βρείτε την επίσημη ελληνική μετάφραση που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην άδεια τελικού χρήστη (EULA / End-User License Agreement) για το Turnitin.