Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις

Προτεινόμενοι browsers για πρόσβαση στο eclass - Αποφυγή χρήσης Internet Explorer
- Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 -

Για την πρόσβαση στο eclass,  προτείνεται η χρηση σύγχρονων browsers όπως Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, κτλ. 

Παρακαλούμε να αποφεύγετε την χρήση του Internet Explorer , αλλά και παλαιότερων εκδόσεων του MS Edge, μιας και έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ασυμβατότητας.