Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Βιοχημεία & Μικροβιολογία Οινοποίησης / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (WVBS375)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή στην Έρευνα και Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων (WVBS356)ΑΝΤΝΑΝ ΣΕΧΑΝΤΕ
Επιχειρηματικότητα - Μάνατζμεντ Παραγωγής και Μάρκετινγκ (WVBS355)ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ
Μεταζυμωτικές Διεργασίες Οίνων / Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (WVBS320)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης / Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (WVBS319)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Ανάλυση Ζύθου (OINO222)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 1 - Σύγχρονες Τεχνολογίες και Πρώτες Ύλες Βυνοποίησης και Ζυθοποίησης (OINO128)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 2 - Διεργασίες Ζυθοποίησης (OINO215)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 3 - Μικροβιολογία Ζυθοποίησης – Διαχείριση Ζυμών και Ζύμωση (OINO216)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 4 - Ωρίμανση – Φιλτράρισμα – Συσκευασία Ζύθου (OINO221)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 5 - Ανάλυση Ζύθου και Διαχείριση Ποιότητας Παραγωγής (WVBS311)ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΣΙΣΗ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 6 - Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ζύθου  (WVBS271)ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΣΙΣΗ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 7 - Εγκατάσταση και Διαχείριση Μικροζυθοποιείου (OINO224)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 8 - Ειδικά θέματα παραγωγής ζύθου (OINO225)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Μάθημα 9 - Πειραματική Ζυθοποίηση (OINO227)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Ζύθου Οργανοληπτικός Ζύθου (OINO223)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΜΣ Επιστήμη Οίνου Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων (WVBS275)ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΣΙΣΗ
Σύγχρονες μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης (OINO130)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ