Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς (MSCONS11)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (MCONS07)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ
Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς (MSCONS05)ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ,
Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών (mcons06)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών (MCONS176)ΟΛΓΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων (MCONS179)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ_ΞΥΛΟ (MCONS179)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥΡΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MCONS178)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥΡΝΟΥ
ΜΠΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (msconsB1)ΑΘΗΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων (MCONS177)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Προηγμένα Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης (mscons09)ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ, ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής υλικών (mcons08)ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, Γεώργιος Φακορέλλης
Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης της δομής των υλικών (mcons08_10)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ
Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης (MCONB12)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΗΣ
Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία (mcons01)ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, Γεώργιος Φακορέλλης, Αγάθη Καμινάρη, Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη, Σοφία Σωτηροπούλου
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MCONS171)Λ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ - Δ. ΜΑΚΡΗΣ - Γ. ΣΚΑΛΤΣΑΣ - Δ. ΦΩΤΙΟΥ - Χ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ