Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Διαχείριση Χρώματος – Color Management (Εργαστήριο) (Ν1-5160)ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ
Διαχείριση Χρώματος – Color Management (Θεωρία) (TGT140)ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ
Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia (Ν1-7150) 20-21 ( (Ν1-7150) )ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ
Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας Ι (Θεωρία) (N1-3070)ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (TGT121)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΛΟΥ
ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣYΣKEYAΣIAΣ  (TGT129)ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Προεκτύπωση και Τεχνολογίας Premedia II – Ψηφιακό Μοντάζ- Θεωρία- (N1-5110) - 21-22 (TGT152)ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ (TGT119)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (TGT128)ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ