Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (MSCHC110)ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (MSCHC106)Γιώργος Πιερράκος
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (MSCHC116)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΛΛΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (MSCHC103)ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑ
Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Έρευνας (MSCHC109)ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (MSCHC111)ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (DMYP161)ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ
Εφαρμογές Βιοηθικής στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. ΠΜΣ Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας Και Κοινωνικής Φροντίδας (SDO109)ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (DMYP154)ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ
Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (MSCHC104)ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ, ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΜΔΕ Playarism check (MSCHC113)ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑΤΣΗΣ
ΜΔΕ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (MSCHC117)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ (MSCHC114)ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΝΗ
Μεταπτυχιακό διπλωματικές (MSCHC112)ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΤΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (MSCHC108)ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (MSCHC105)ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (MSCHC107)Σωτήρης Σούλης, Γιώργος Πιερράκος, Χρυσόστομος Νάτσης