Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (DML112)ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΠΑΛΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ-Α ΜΕΡΟΣ (DML)ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΑΝΘΟΥΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ-Β ΜΕΡΟΣ (VIM121)ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΑΝΘΟΥΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ (DML115)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΚΑΡΙΚΑΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΓΝΩΣΗ. ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ (TIE229)ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΟΛΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΓΝΩΣΗ. ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ (DML105)ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ – ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ (DML104)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ
ΠΜΣ - Ολιστική και Μεταφραστική Ιατρική (DML113)ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
ΠΜΣ - Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Μικροβιολογίας (DML111)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (DML103)ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ (DML116)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΚΑΡΙΚΑΣ
Σύγχρονες αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοιατρικά Εργαστήρια (DML102)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ
Σύγχρονη διαγνωστική στην Αιματολογία (TIE194)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ