Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
MSc By Research "Research Methodology & Technical Writing" Lectures (MSCRES-A.1)ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ
MSCRES103 Εκπαιδευτικά Δεδομένα: Εξόρυξη–Αναλυτική–Οπτικοποίηση (MSCRES103)ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
Ειδικά Θέματα Μετρήσεων (B.2-2)Βαλλιανάτος Φίλιππος, Ποτηράκης Στυλιανός, Τσακιρίδης Οδυσσέας
Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία (MSCRES102)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
Εφαρμογές Διατάξεων Ηλεκτρονικών Ισχύος με έμφαση στον Έλεγχο και θέματα Ποιότητας Παρεχόμενης Ισχύος (MSCRES104)Γεώργιος Ιωαννίδης - Γεώργιος Βόκας - Σταύρος Καμινάρης
Ηλεκτρικός και Οπτικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Διατάξεων (MSCRES115)ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Ιστορία της Τεχνολογίας - Τεχνολογίες του Μέλλοντος και Προκλήσεις (MSCRES101)ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΠΜΣ RES ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MSCRES114)ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ