Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
COMPUTER NETWORKS I (Erasmus) (P13040) PANAGIOTIS KARKAZIS
CONTROL SYSTEMS (ERASMUS)  (ICE247)Anastasia Veloni & Stavros Fatouros
Digital Circuits (ERASMUS105)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
DIGITAL CONTROL SYSTEMS (ERASMUS) (ICE249)Anastasia Veloni & Stavros Fatouros
DIGITAL SIGNAL PROCESSING (ERASMUS) (ICE253)Anastasia Veloni & Paris Mastorocostas
Information Retrieval (ERASMUS ICE1-7102)Panagiota Tselenti
Microelectronics (ERASMUS107)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Philiosophy of IT and ICT applications (ERASMUS106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Robotics (ERASMUS ICE1-7207)Panagiota Tselenti
SIGNALS AND SYSTEMS (ERASMUS) (ICE248)Anastasia Veloni & Nikolaos Vasilas
ΙCT and Society (ERASMUS104)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ