Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Διεθνής Χρηματοοικονομική, ΠΠΣ ΛΟΧΡΗ. (ACC114)Καθηγητής Θ. Σταματόπουλος
Διοικητική Λογιστική (ACC103)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική (Ε) - Θωμάς Τουλιάς (ACC144)ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΛΙΑΣ
Επιχειρησιακή Πληροφορική (ACC101)ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (εργαστήριο) Κεχαγιάς (ACC107)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, ΠΠΣ ΛΟΧΡΗ (ACC146)Καθηγητής Θ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ACC109)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΙΚΗΣ
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, ΠΠΣ ΛΟΧΡΗ. (ACC145)Καθηγητής Θ. Σταματόπουλος
Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, ΠΠΣ ΛΟΧΡΗ. (ACC110)Καθηγητής Θ. Σταματόπουλος
Τραπεζική Λογιστική (ACC102)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ACC105)ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΟΛΗΣ