Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Α/Β' βαθμια: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση (ΜEK.3.2.2.5)Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Λ. ΓΙΩΤΗ, ΕΥ. ΑΝΑΓΝΟΥ
Γενετική μαθησιακών δυσκολιών (ΜΥ.2.4.1) (MSCEDTB108)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ
Γενετική των Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΜΥ.2.4.)ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΑΤΖΑΚΟΥ
Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών (ΜΕΚ.3.2.2.3)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (ΜΥ.1.2)Μαρία Μουντρίδου, Κλήμης Νταλιάνης, Γιάννης Κουμπούρος, Μαρία Νταλιάνη
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση (ΜΥΚ.3.3.2)Ι. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ- Ε.ΑΝΑΓΝΟΥ- Λ.ΓΙΩΤΗ
Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες (MYK.3.3.1)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΑΝΝΑ
Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη (ΜΕΥ.2.2.1)Μαρία Μουντρίδου, Κλήμης Νταλιάνης, Γιάννης Κουμπούρος, Μαρία Νταλιάνη
Εφαρμογές των ΤΠΕ και της ΥΤ στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΕΥ.2.2.2)Μ. ΜΟΥΝΤΡΙΔΟΥ, Ι. ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ, Μ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ, Κ. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, Μ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ
Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (MSCEDTB110)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ
Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας|Project και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΜΥ.2.3)ΕΡΜΙΟΝΗ Σ. ΔΕΛΗ
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική (ΜΥ.2.1) (MSCEDTB105)ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Νευρο-Επιστήμη και Ειδική Αγωγή (ΜΥ.1.4)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ
Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς (ΜΥ.1.4)ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις (ΜΥΚ.3.1.1)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΑΙΝΗ
Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλίες (ΜΕΚ.4.2.2.2.)ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΑΤΖΑΚΟΥ
Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής (ΜΥΚ.3.1.4)ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΑΙΝΗ
Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη – Παιδαγωγική της ’Ενταξης – Συμπερίληψης (ΜΥ.1.1)Μουσένα Ελένη
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης (ΜΥ.2.3) (MSCEDTB107)ΕΡΜΙΟΝΗ Σ. ΔΕΛΗ
Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων- Δ' Κύκλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜEK.3.2.2.2)ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ
Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΜΥΚ.3.2.2.1)ΓΟΜΑΤΟΣ Λ., ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΦΑΜΕΛΗΣ Ι., ΜΠΕΛΕΣΗ Β., Ε. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ
Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη (ΜΥΚ.3.1.2)Μουσένα Ελένη, Βιτούλης Μιχάλης
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική (MΥΚ.3.2.1)ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας (ΜΥ.1.3)K. KOYNENOY