Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
MScAuto - Central (MSc-0000)Γραμματεία ΠΜΣ "Αυτοματισμός Παραγωγής & Υπηρεσιών"
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (1003)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (2002)ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ (1004)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ (Καθηγητής) - ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ (Καθηγητής) - ΑΒΡΑΑΜ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Λέκτορας Εφαρμογών) - ΕΛΕΝΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ (Λέκτορας Εφαρμογών)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (2003)ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ Μ. - ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Γ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (2001)ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ Κ. - ΖΑΧΑΡΙΑ Π. - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. - ΣΟΡΤ Α.
ΜΕΘΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (MSC-AUTO102)Γκανέτσος, Θοδωρής, Χρήστος Δρόσος, Λάσκαρης Νίκος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (3001)ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής) - ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ (ΕΔΙΠ Α΄)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (1001)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ (Καθηγητής) - ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΣΟΣ (ΕΔΙΠ Α΄)
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (1002)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής) - ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΛΙΓΚΟΥ (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)