Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Ασαφή Συστήματα και Εξελικτική Υπολογιστική (Fuzzy Systems and Evolutionary Computation) (MSCAIVC206)Πάρις Μαστοροκώστας
Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) (MSCAIVC201)Nικόλαος Βασιλάς, Αθανάσιος Βουλόδημος
Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data Management and Visualization) (MSCAIVC205)Χρήστος Σκουρλάς, Αικατερίνη Μαρινάγη
Διπλωματικές εργασίες (MSC-AIVC_THESIS)ΠΑΡΙΣ ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑΣ
Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) (MSCAIVC101)Πάρις Μαστοροκώστας, Αναστάσιος Κεσίδης
Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (Image Processing and Analysis) (MSCAIVC103)Νικόλαος Βασιλάς, Αναστάσιος Κεσίδης
Επεξεργασία και Οπτικοποίηση Τρισδιάστατων Δεδομένων (3D Data Processing and Visualization) (MSCAIVC209)Ελένη Πέτσα, Λάζαρος Γραμματικόπουλος, Ηλίας Καλησπεράκης
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) (MSCAIVC107)Παναγιώτα Τσελέντη
Θεμελιώδη Γραφικά Υπολογιστών (Fundamental Computer Graphics) (MSCAIVC104)Djamchid Ghazanfarpour, Γεώργιος Μπαρδής
Μοντελοποίηση και Κίνηση (Modeling and Animation) (MSCAIVC210)Philippe Meseure, Frédéric Claux
Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία (Computer Vision and Photogrammetry) (MSCAIVC204)Ελένη Πέτσα, Λάζαρος Γραμματικόπουλος, Ηλίας Καλησπεράκης
Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Audiovisual Production (Motion Design)) (MSCAIVC208)Ελένη Μούρη
Προηγμένα Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση και Απόδοση Εικόνας (Advanced Computer Graphics - Image Synthesis and Rendering) (MSCAIVC203)Djamchid Ghazanfarpour, Γεώργιος Μπαρδής
Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων (Advanced Databases) (MSCAIVC105)Νικήτας Καρανικόλας
Σεμινάριο (AIS401)ΠΑΡΙΣ ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Συστήματα Αποφάσεων, Διαχείριση Διεργασιών και Επιχειρηματική Ανάλυση (Decision Systems, Process Management and Business Analysis) (MSCAIVC202)Γεώργιος Μιαούλης, Γεώργιος Μπαρδής, Παναγιώτα Διονυσοπούλου
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας (Geographic Information Systems) (MSCAIVC106)Ανδρέας Τσάτσαρης
Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση (Artificial Intelligence and Machine Learning) (MSCAIVC102)Νικόλαος Βασιλάς, Αικατερίνη Γεωργούλη, Αθανάσιος Βουλόδημος
Χαρτογραφική Οπτικοποίηση (Cartographic Visualization) (MSCAIVC108)Βασίλειος Κρασανάκης (Vassilios Krassanakis)
Χωρική Ανάλυση (Spatial Analysis) (MSCAIVC207)Ανδρέας Τσάτσαρης